Behöver du aktuella satellitbilder i större skalområden?

Drottningholms slott 2014, WorldView-3 data 0,3m ©European Space Imaging

Passa på att uppdatera ditt bildarkiv med aktuella satellitbilder lämpliga för användning inom skalområdet 1:3 000 – 1:20 000.

Läs mer om satellitbilder över våra största städer