Än är det soligt – Metrias Solkartor

Solnedgång i Göteborg

Solen är en fantastisk energikälla. Att investera i en solvärme- eller solelanläggning i form av solceller kostar initialt, men den producerade energin är så gott som gratis och utsläppsfri.

Miljö- och hållbarhet är på agendan i många kommuner och energibolag. Solenergi är en av de bästa energikällorna. Den är ren, förnybar och nästintill outtömlig. För att kunna nyttja solenergin till max behöver du veta var solen skiner som bäst. En solkarta hjälper dig att bestämma om du ska installera solceller eller solfångare på ditt tak.

Läs mer om hur Köpings kommun använder Solkartan