Dalbylandet - ett spännande exploaterings-område i Ydre kommun

Dalbylandet, exploateringsområde i Ydre kommun.
Panorama över Dalbylandet som visar planerade tomtindelningar, båtbrygga, naturområden etc. Underlaget är ett flygfoto, s.k. snedbild, taget med UAV, därefter har bilden bearbetats och det planerade områden har lagts in i bilden. För att se hela panoramabilden klicka här.

 

Dalbylandet planeras att bli ett boende med livskvalitét. Metria hjälper Ydre kommun under hela exploateringsprocessen.

Läs mer om Dalbylandet