Mest skyddad natur i Salems kommun

 

Rapport om Skyddad natur

 

I veckan släppte SCB den årliga officiella statistiken över skyddad natur. Störst andel skydd i förhållande till kommunens hela landyta 2015 hade Salems kommun, med 59 procent. Men i var femte kommun var mindre än 1 procent av landytan skyddad. Sammantaget är drygt en tiondel av Sveriges landsyta skyddad som nationalpark, naturreservat, naturvårdsområde eller biotopskyddsområde

Läs mer om skyddad natur