Metria visar gårdagens (28/8) satellitbild över brandområdet i Sala

Dagens satellitbild från Landsat-7 visar brandområdet med inritad avgränsning. En nästan molnfri bild, där brandområdet tydligt framträder. Landsat-7 lever på övertid och har tyvärr ett fel i scannern som ger blinda ränder i delar av bilden, men kan ändå användas ihop med andra bilder. Spektralbanden i Landsat-7 lämpar sig mycket bättre än rena IR bilder för kartering av bända områden.

Bilden innehåller mycket information och kan användas för detaljerad avgränsning av brandområdet, jämför med utbredningen i bilden som är gps-loggad från helikopter 12/8 (från Länsstyrelsen i Västmanland).

 

 Kombination av infraröda bilddata. Skogen - grön; Hyggen - rosa; Brända områden – mörkrött. Brandområdes utbredning –röd polygon 

Bild:  Brandområde den 28:e augusti, kl: 12:04

Läs mer om kartering och analyser av satellitbilderna