GISday logo

Metria deltar på
internationella GIS-dagen
i Gävle

Metria deltar som föreläsare på den Internationella GIS dagen den 19 november i Europas ”GIS huvudstad” – Gävle.

Internationella GIS-dagen är till för att visa och uppmärksamma skolor, företag, myndigheter och allmänhet vad GIS handlar om och på vilka sätt det kan tillämpas och utvecklas.

Läs mer  om vad som händer på GIS-dagen i Gävle