Planera framtiden på ett smart sätt

 ”Vi vet mycket idag som vi kan förhålla oss till när vi planerar resursernas placering i vår verksamhet. Det hjälpte Metria oss med.” säger Linus Lexell. Linus jobbar som tf. räddningschef i Storstockholms brandförsvar.

Läs mer om hur vi hjälpte brandförsvaret med körtidsanalyser

 

Brandförsvaret rycker ut