Metria visar gårdagens (20/8) satellitbild över brandområdet i Sala

Gårdagens satellitbild från Landsat-8 visar brandområdet med inritad avgränsning. Tyvärr begränsar moln möjligheten att förbättra avgränsningen på detaljnivå. Metria följer utvecklingen för framställning av detaljerad avgränsning av brandområdet.

Nedan följer exempel på brandområdet vid två olika tidpunkter med satellitbilder från Landsat 8.

Satellitbild på branden den 13:e augusti, kl 12:00

 Bilden från 13 augusti, kl. 12:00 lokal tid. Kombination av infraröda bilddata.
Skogen - grön; Hyggen - rosa; Brända områden – mörkrött; öppen eld – orange/ljust rött. Brandområdes utbredning – svart polygon.

 

Satellitbild över branden den 20:e augusti, kl 10:06 Bilden från 20 augusti, kl. 10:06 lokal tid. Skogen - grön; Hyggen - rosa; Brända områden – mörkrött; öppen eld – orange/ljust rött. Brandområdes utbredning – svart polygon (uppdaterad).

Läs mer om kartering och analyser av satellitbilderna.