Stort mätuppdrag åt Trafikverket

Metria har fått uppdraget att mäta spårlutningar på ca 450 driftplatser i Sverige. Från Ystad i söder till Riksgränsen mot Norge i norr. Totalt handlar det om ca 400 km spår som ska mätas.

Bangård i Norrland

 

Läs mer om mätuppdraget åt Trafikverket