Vattenfall får nytt geografiskt IT-stöd för vindkraftsverksamhet

Vindkraftpark. Vattenfalls bildarkiv.

Digitala kartunderlag är viktiga vid planering av vindkraftverk. Vattenfall tillsammans med konsultbolaget Metria implementerar under 2016 den digitala tjänsten WindGIS i sin verksamhet.

Tjänsten blir en viktig del av det geografiska IT-stöd som kommer att ge Vattenfall aktuell och pålitlig information för att kunna fatta kvalificerade beslut vid vindkraftsetablering.

Läs mer om hur karthanteringen förenklas hos Vattenfall