Bättre kunskap om skogen ger bättre beslut

 

Vill du få maximal avkastning på din skog?

 

Vi mäter, bearbetar och analyserar geografiska data och fastighetsinformation. Vi hjälper dig att ta fram bra beslutunderlag, få kontroll över ditt skogsinnehav och hjälper dig med olika geografiska analyser.

Från vårt geodatalager ger vi dig tillgång till kvalitetssäkrad kartdata, fastighetsinformation och flyg- och satellitbilder och analyser på det sätt du behöver. Vi levererar även fornminnesinformation, Natura2000-områden och data ur nationella vägdatabasen (NVDB).

Läs mer om hur bättre kunskap om skogen ger bättre beslut