Metria vet var det brinner

Skogsbrand

Större bränder inträffar i Sverige med jämna mellanrum, bränderna i Tyresta 1999, Bodträskfors och Muddus 2006 samt Västmanland 2014 är några närliggande exempel.

Dessa händelser innebär stora risker för människor och kostnader för samhället och därför behövs effektiva system för att hantera bränder innan, under och efter ett utbrott. I Sverige används idag meteorologiska index för att värdera risk för bränder utifrån vädret, men det saknas kunskap om fördelning av vegetationsbränslet på marken, vilket i hög utsträckning styr hur en brand utvecklas.

Metria har på uppdrag av MSB utvecklat metoder för att kartera vegetationstyper utifrån deras brandbeteende. Läs mer här