Hitta fastighet - för dig som behöver den bästa mobila fastighetskartan

Med Hitta fastighet kan du på ett enkelt, gratis och intuitivt sätt söka bland Sveriges ca 4 miljoner fastigheter. 
Fastighetskartan innehåller bland annat fastighetsgränser, byggnader, markslag, vattendrag, höjdkurvor och vägar. Det är vår mest detaljerade karta över Sverige.

 

Skärmavbild som visar "Sök efter fastighet eller plats".

Bilden: Skärmavbild som visar "Sök efter fastighet eller plats".

Läs mer om appen Hitta fastighet.