Metria har tecknat avtal med Vattenfall

 

Kraftledningar, vinter

Metria har fått förtroende att leverera geografisk information med tillhörande tjänster till Vattenfall.

Avtalet omfattar bl. a. anpassade karttjänster (WMS-tjänster), ortofototjänster, insamling och lagring av geodata från kommuner, fastighetsinformationstjänster och nyttjanderätter för tillgång till data.