Metria vet var det brinner

Under hösten 2016 har Metria utvecklat nya metoder för att kartera vegetationstyper utifrån deras brandbeteende med finansiering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Projektet kom till som en spin-off från Metrias marktäckekartering, CadasterENV som utvecklades under 2012-2015 och finns producerad i delar av Sverige.

Möjligheterna att kartera vegetation i skog och i öppna marker är olika. I öppna marker kan direkta observationer med till exempel satelliter och laserinmätta data användas för analyser men i skogsmark, där markvegetationen är dold av träd, måste klassning av underliggande vegetation framför allt göras med indirekta metoder. Inom skogen har bland annat trädslagsblandning, jordarter och markfuktighet kombinerats för att skilja mellan olika typer av vegetation under trädkronorna.

Resultatet av arbetet är metoder som med hög noggrannhet visar var markvegetationen är dominerad av lav, mossa, risväxter eller örtväxter, kunskap som tidigare endast var tillgänglig som grova skattningar. Materialet kan redan nu användas för att visa särskilt brandbenägna områden på regional nivå och kan också i ett längre tidsperspektiv ligga till grund för framtagande av data som används i avancerade spridningsmodeller för övning och aktiv insatsplanering.

Under 2017 formaliseras ett samarbete mellan flera svenska myndigheter för att finansiera en ny nationell marktäckekartering baserad på CadasterENV. Samarbetet med MSB för att ta fram en kartering av vegetationsbränsle visar på betydelsen av att ha ett grundmaterial som kan vidareförädlas för olika syften.

Mer finns att läsa på MSB:s hemsida

Kontakta Carl Gilljam för frågor och mer information.

 

Satellitbild visar branden i Västmanland 2014. Tagen av Landsat 8.Satellitbild visar branden i Västmanland 2014. Tagen av Landsat 8.

 

Satelliter visar omfattningen av branden i Västmanlands län 2014 i infrarött ljus. Bilden till vänster tagen av SPOT-5 2012, bilden till höger av Sentinel-2 2015.Satelliter visar omfattningen av branden i Västmanlands län 2014 i infrarött ljus. Bilden till vänster tagen av SPOT-5 2012, bilden till höger av Sentinel-2 2015.

Dela sidan: