Analyser från flygburen laserskanning

Hela Sverige skannas med flygburen laser och en ny höjdmodell med betydligt bättre noggrannhet än tidigare tas fram av Lantmäteriet. Modellen kallas NH – Nationell Höjdmodell.

Flygburen laserskanningLaserskanning ger ett punktmoln som kan användas för att framställa höjdmodeller, men även till en lång rad andra tillämpningar då både markytan och det som står på marken (byggnader, skog med mera) mäts in.

Tekniska fakta

Under 2009 påbörjade Lantmäteriet denna insamling som sker via laserskanning från flygplan på 2300 meters flyghöjd. Ambitionen är att hela landet skannas under perioden 2009-2015. NH data redovisas i referenssystemen SWEREF 99 TM för plan och RH 2000 i höjd. Medelfelet i höjd i enskilda laserpunkter på plana hårdgjorda ytor beräknas vara bättre än 10 cm. Punkttätheten inom ett stråk ska vara minst 0,5pkt/m² och maximalt 1pkt/m². Laserskanning kan även utföras med högre punkttäthet och därvid detaljeringsgrad och får då beställas separat.

NH data och dess förädlade produkter, kan köpas från Metria, kan användas för att skapa ett brett spektrum av skräddarsydda lösningar som kräver snabb tillgång till noggranna höjddata.

Vi erbjuder bland annat

 • HöjdkurvorHöjdkurvor
  Markmodellen kan användas för t.ex. kurvgenerering och för framtagning av ortofoto.
 • 3D visualisering
  Laserdata kan med fördel användas för 3D visualiseringar i samband med nya järnvägs projekt för att delge allmänheten och beslutsfattare om förändringar.
 • Översvämning – vad händer när vattenytan stiger?
  Vilka områden översvämmas då vattenytan stiger och vid vilken vattennivå påverkas viktiga samhällsfunktioner? Det finns flera anledningar att analysera vilka effekter ett ökat vattenstånd får på närområdet.
 • Fysisk planering
  Vilka risker ser vi och vilka kan vi bygga bort? – Kan vi t.ex. höja vägbanan på strategisk väg, inte ge bygglov i låglänta områden och se till att förorenad mark med stor risk för översvämning saneras?
 • Konsekvensanalys
  Vad blir konsekvenserna för liv, egendom och miljö då vattenståndet ökar?
 • Laser i skogen
  Beräkna lutningar i terrängen, lokalisera diken och vattendrag. Uppgifterna kan även användas som planeringsunderlag, gärna ihop med flygbilder för att kvalitetssäkra och effektivisera skogsarbete.

Punktmoln från laserdata

Bild: Punktmoln från laserdata.

 

Läs mer om

Dela sidan: