Risk- och sårbarhetsanalyser med hjälp av satellitdata

Ofta är grunden i våra säkerhetsanalyser högupplösta satellitdata med bättre än en meters upplösning. Vi förser svenska och internationella myndigheter med geografisk information och tjänster.

Pristina textDet vanligaste är att Metria bidrar med olika analyser i större projekt. Det gör vi åt olika FN-organ som UNHCR, UNOSAT, IAEA och svenska myndigheter som Räddningsverket, SKI, Försvarsmakten. Vi förser också många svenska kommuner med underlag i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser.

Kartläggning av riskområden

Vi har bidragit i med översvämningskartering och drift av projektets webb- och FTP-plats inom det europeiska samarbetsprojekt GSE RISK-EOS. I projektet ingår Räddningsverket och SMHI, som två av 15 organisationer, företag och myndigheter från sex europeiska länder. Projektet omfattar bland annat kartläggning av riskområden för översvämningar och skogsbränder. Inom ESA och EU drivs ett initiativ under namnet "Global Monitoring for Environment and Security", vilket ofta markeras med GSE (GMES Service Element) i projektnamnen.

Tillgång till kartor och högupplöst satellitdata

Vi förbättrar tillgången på kartor, satellitbilder och geografisk information åt bland annat hjälporganisationen UNHCR. Inom projektet "Planning and monitoring of refugee camps" räknar UNHCR antalet flyktingtält i olika läger. I det arbetet använder vi satellitdata med upplösning bättre än en meter.

Exempel på uppdrag med säkerhetsanalyser

Vi utvecklar också metoder för att göra miljöpåverkan synlig i närområdet till ett flyktingläger, övervakar och karterar kärnkraftanläggningar och ta fram 3D-stadsmodeller inom olika internationella missioner. Exempel på uppdrag:

  • Fjärranalys i humanitära insatser: GSE Respond är en allians av europeiska och internationella organisationer som jobbar med hjälporganisationer (som UNHCR m.fl.) där vi förbättra tillgången på kartor, satellitbilder, geografisk information och stöttar med analyser.
  • SKI "Control and verification": SKI och/eller IAEA får stöd med övervakning och kartering av kärnkraftanläggningar i syfte att förhindra illegal spridning av kärnämnen.
  • Internationella missioner: FN och Försvarsmakten Framtagande beställde 3D-stadsmodell över Pristina ur mycket högupplösande satellitdata (s.k. VHR-data) av oss.

Läs mer om

 

Dela sidan: