Fastighetsinformation

Vi levererar uppgifter om alla fastigheter i Sverige, 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Du kan också få smarta paketlösningar med rykande färsk fastighetsinformation anpassat efter dina behov.

Tibble by i Dalarna

Rätt information om en fastighet är viktigt inte minst vid kreditgivning, fastighetsvärdering och samhällsplanering. I Sverige finns nästan 3,4 miljoner fastigheter och information om dessa finns i Fastighetsregistret hos Lantmäteriet.

Tillgång dygnet runt

Vi hämtar uppgifter direkt från Fastighetsregistret och levererar 24 timmar om dygnet alla dagar i veckan. Vår långa erfarenhet av och kunskap om informationen i Fastighetsregistret gör att du kan få kvalificerad rådgivning. Vi hjälper dig att få svar på dina specifika frågor om fastigheter och att föra över och anpassa den information som du behöver till ditt verksamhetssystem. Vi kan även ge råd om vilka format och tekniska lösningar som är lämpliga för just dig och din arbetsplats.

Försäljningar, överlåtelser och ägare

Vi har tillgång till information om Sveriges alla fastigheter och du får informationen paketerad och levererad utifrån dina önskemål. I Fastighetsregistret finns bland annat uppgifter om:

  • vem som äger en viss fastighet
  • areal
  • taxeringsvärde
  • inteckningar
  • sålda fastigheter
  • säljare och köpare
  • försäljningspriser
  • vilka byggnader som ingår i fastigheten.

Förutom överlåtelser via köp innehåller registret överlåtelser som skett via byte, gåva eller arv ungefär de senaste sex åren.

Rätt ändamål

För att löpande få tillgång till fastighetsdata måste du ha rätt ändamål för din användning enligt Lagen om fastighetsregister (2000:224), se nedan. Det är Lantmäteriet som gör ändamålsprövningen och vi hjälper dig göra den i samband med din beställning.

Läs mer om

Dela sidan: