FastighetSök - Sveriges alla fastigheter direkt via Internet

FastighetSök är en tjänst i vilken du kan söka dagsaktuell information om Sveriges alla fastigheter. Informationen hämtas direkt från Lantmäteriets Fastighetsregister. FastighetSök finns både som Webb-tjänst och WebService.

Utdrag ur tjänsten FastighetSökDu kan söka på fastighetsbeteckning, adress, organisationsnummer, fastighetsnyckel eller via karta. I tjänsten finns ett antal standardtransaktioner som presenterar information om t.ex. ägare, adress, inteckningar, rättigheter, taxeringsvärde samt andra taxeringsuppgifter såsom boyta, byggnadsår mm. Du kan även hämta information om antal lägenheter som hör till adresser för en viss fastighet eller söka folkbokföringsinformation via personnummer. Du väljer själv den eller de transaktioner som passar bäst.

Vi kan även skräddarsy transaktioner som passar för just dina behov och även hjälpa till med andra anpassade lösningar som passar ditt företag.

Du beställer enkelt kartor över det område där sökt fastighet är belägen eller akter över förrättningar som berör fastigheten.

Mer information finns via länkarna längst ner på denna sida.

FastighetSök Webbservice

FastighetSök finns även som en WebService, det innebär att du får informationen levererad i XML-format. Detta ger dig möjlighet att integrera tjänsten i ditt eget verksamhetssystem samt lagra den sökta informationen.

Hör av dig till våra säljare via telefon 010-121 80 60 eller via mail på fastighetsinformation@metria.se  så berättar vi mer.

Fastighetsuttag

FastighetSök presenterar information om en fastighet per sökning. Ibland kanske du har behov av information om en större mängd fastigheter, då kan det passa bättre att göra ett så kallat Fastighetsuttag. Du kan till exempel få en excel fil med ägaruppgifter till fastigheterna inom ditt valda område. Detta kan sedan användas för att göra utskick i marknadsföringssyfte, uppdatering av eget kundregister mm. Metria är experter inom fastighetsinformation, vi hjälper dig att göra olika typer av urval och anpassningar för att få fram önskat resultat. 

Läs mer om detta på produktsidan eller kontakta vår säljgrupp enligt ovan.

Karttjänster som kan integreras med FastighetSök

Läs mer om

Dela sidan: