Om Onlinetjänsterna

Här hittar du vårt utbud av onlinetjänster.  Det är tjänster där du kan titta och köpa information.

FastighetSök

FastighetSök som är en avtalstjänst ger dig möjlighet att, via Internet, söka färsk information ur Lantmäteriets fastighetsregister för Sveriges alla fastigheter direkt från din egen dator.

FastighetSök för alla

FastighetSök för alla ger dig möjlighet att köpa information om småhus- och fritidshusfastigheter med tillhörande kartor direkt via Internet.

SeSverige - för kartköp

SeSverige är en tjänst där du kan titta på och beställa flygbilder, kartor och höjddata. Kartorna och datat levereras i raster-, vektor- och gridformat.

SeSverige Pro

 SeSverige Pro är ett tillgängligt sätt att använda kartor när du vill. Vid vilken dator du än befinner dig kan du söka, hitta och titta på kartor samt se fastigheters verkliga läge.

Timmerweb

Timmerweb är en Internetbaserad tjänst för effektivisering av virkesinköp samt planering av avverkning, skogsvård och transporter. 

Dela sidan: